فرم پرداخت موارد خاص

این فرم برای پرداخت موارد خاص جهت محصولات چلسمه ارائه گردیده. لطفا بدون هماهنگی اقدام به پرداخت این فرم نکنید. شما به درگاه امن چلسمه هدایت می شوید، پس با خیال راحت پرداخت نمائید. واحد پرداخت تومان است*

مبلغ (تومـان):*

نام و نام خانوادگی:*

شماره همراه:*

لطفاً ذکر کنید که پرداخت بابت چه محصولی است:*

توضیحات: