فرم پرداخت موارد خاص

این فرم برای پرداخت موارد خاص جهت محصولات چلسمه ارائه گردیده. لطفا بدون هماهنگی اقدام به پرداخت این فرم نکنید و پس از پرداخت با تلفن ثابت: 07737688855 و یا همراه 09178849924 تماس حاصل فرمایید. شما به درگاه امن چلسمه هدایت می شوید، پس با خیال راحت پرداخت نمائید. واحد پرداخت تومان است*

مبلغ (تومـان):*

نام و نام خانوادگی:*

شماره همراه:*

لطفاً ذکر کنید که پرداخت بابت چه محصولی است:*

توضیحات: