فرم مشخصات فردی دانش آموزان دبیرستان بقیه الله (عج)

مبلغ: 0 تومـان

سلام دانش آموزان عزیز دبیرستان بقیه الله (عج)

این فرم برای جمع آوری اطلاعات شخصی شما جهت ثبت نام در سامانه ی آزمون آنلاین تهیه شده و کاملا محرمانه بوده و اطلاعات آن در اختیار هیچ شخص یا نهادی قرار داده نخواهد شد.

تمامی اطلاعات بصورت صحیح وارد شود تا در فرآیند ورود به سایت و آزمون دچار مشکل نشوید.

نام و نام خانوادگی:*

کد ملی:*

کلاس:*

رشته:*

شعبه:*